Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

9925 740c 500
Reposted frombrumous brumous viaAmericanlover Americanlover
Cajmel
Reposted fromposzum poszum
Cajmel
Reposted frombluuu bluuu
3921 a6b7

egyptnlvr-blog:

is it weird that i get genuinely worried whenever there’s a burglar in the sims

September 21 2017

Cajmel
6370 5029
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaeskapiza eskapiza
Cajmel
I don't want to judge
What's in your heart
But if you're not ready for love
How can you be ready for life?

So let's love fully
And let's love loud
Let's love now
Cause soon enough we'll die
— soko
Reposted fromjustified justified viaeskapiza eskapiza
Cajmel
8533 4c63 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viashakeme shakeme
9197 9c2f 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viashakeme shakeme
Cajmel
8705 3afe
Reposted fromcalifornia-love california-love viaeskapiza eskapiza
Cajmel
Reposted fromweightless weightless viaeskapiza eskapiza
Cajmel
Przeprowadź ją przez pokój
niby ścieżką wśród lasu
na stole
zapal różę
dobrą jak nocna lampka

Potem
rozbieraj ją delikatnie
z obronnych gorsetów
z zaciśnięcia rąk
drżenia ramion ...
Otul szeptem.

A jeśli kiedyś
wybiegnie nagle z pokoju
biegnij za nią
nie pozwól
ukryj jej twarz
w swych wielkich rękach
mów słowa
dużo słów
te wszystkie
których ja zapomniałem
których się wstydziłem

Proszę cię
ty
którego nienawidzę
który przyjdziesz po mnie
by z jej drobnych piersi
zdrapać ślady mych rąk
rozchylić jej kolana
proszę cię
bądź dla niej dobry

II

Nie wiesz
że będziesz kochał mnie
że powie ci słowa
wypróbowane ze mną
że w jej włosach
poczujesz mój oddech
na jej brzuchu
napotkasz nocą
moje ręce

I jeśli czasem
wciągając cię w siebie
aż do zachłyśnięcia
pomyli nasz imiona -
nie myśl o mnie z nienawiścią

to ja
uczyłem ją jak dziecko
nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał
to ja
czasem jeszcze mówię do ciebie
wtedy
myślałem
że mówię tylko do niej

III
Twój cień w jej oczach
to mój cień

jej głos pełen niepokoju
to mój głos

gdy ona cofa się z lękiem
ja powracam
pamiętaj

na każde twoje słowo
zbyt ostre

na każdy gest
nie dość szczery
ja powracam
pamiętaj

I jeśli kiedyś sama
zapłacze nocą
nie wchodź do jej pokoju
już ja
będę przy niej
— Bohdan Urbankowski "Erotyk dla następcy"
Reposted fromduvet duvet viaeskapiza eskapiza
Cajmel
5514 bdac 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
Cajmel
Reposted frombluuu bluuu
Cajmel
Cajmel
7696 53db
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viashakeme shakeme
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl