Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

Cajmel
1619 76bd
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viakarmacoma karmacoma
Cajmel
1909 2c6c
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Cajmel
Reposted frombluuu bluuu

November 11 2017

Cajmel
5227 aaba 500

butteryplanet:

this is a Pachliopta kotzebuea butterfly, she’s so black the light won’t even bounce off her wings, that’s why she looks like a butterfly-shaped black hole on camera :)

our cinemagraphs on instagram: @kitchenghosts

Cajmel
3221 a582

November 10 2017

9898 9332
Reposted fromvesania vesania viaeskapiza eskapiza
Cajmel
Dzisiaj nie wierzę w życie pozakołdrowe.
— z głowy
Reposted fromraita raita viaeskapiza eskapiza
Cajmel
Cajmel
0593 bf85 500
Reposted fromviolethill violethill viaeskapiza eskapiza
Cajmel
...jeszcze będziemy
budować drzewom
mauzolea

jeszcze będziemy 
tracić zmysły
na widok
normalnych ludzi...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaeskapiza eskapiza
Cajmel
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaeskapiza eskapiza
Cajmel
To nerwica tworzy artystę, to nerwica go inspiruje i daje mu energię twórczą. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Przypadek Adolfa H."
Cajmel
1438 2c30 500
Reposted fromnyaako nyaako viaNoemiJustine NoemiJustine
5544 1fa9
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaeskapiza eskapiza
3947 b5bd
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaeskapiza eskapiza
Cajmel
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viaeskapiza eskapiza
Cajmel
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaeskapiza eskapiza
Cajmel
<<Wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "Czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. Potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. Budzik rozsypał się w proch, "Czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. Czas przestał istnieć, literatura ocalała>>.
— Jerzy Pilch
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaeskapiza eskapiza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl