Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

Cajmel
8392 ce68
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaeskapiza eskapiza
Cajmel
8146 2286
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaeskapiza eskapiza
Cajmel
6230 06b6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeskapiza eskapiza
5975 27b8 500

Bas Jan Ader, Fall II, Amsterdam, 1970.

Reposted fromink ink viaeskapiza eskapiza
7224 db72

sweetsurrender68:

The Yorkshire village of Haworth

Reposted fromAngusJames AngusJames viaeskapiza eskapiza
Cajmel
5798 15b6
Reposted fromkarahippie karahippie viaeskapiza eskapiza
2512 cf7b 500
Cajmel
8303 243e 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaeskapiza eskapiza
Cajmel
1745 ec91
Reposted fromsunlight sunlight viaeskapiza eskapiza
Cajmel
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaeskapiza eskapiza
Cajmel
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaeskapiza eskapiza
Cajmel
3306 3b3d
nie jestem...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaeskapiza eskapiza
Cajmel
6478 d929
Reposted fromminna minna viaeskapiza eskapiza
Cajmel
7948 8c9f
Reposted frommhsa mhsa viaeskapiza eskapiza
Cajmel
1851 e85c
Reposted frommisza misza viaeskapiza eskapiza
Cajmel
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaeskapiza eskapiza
Cajmel
Reposted fromRynn Rynn viaeskapiza eskapiza
1941 5523 500
Cajmel
0051 0a45
Reposted fromweightless weightless viaeskapiza eskapiza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl