Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

Cajmel
7516 a8aa 500

February 15 2019

Cajmel
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
Cajmel
3746 466f 500
Reposted frompiehus piehus viawakemeupx wakemeupx

February 14 2019

Cajmel
6941 2624
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawakemeupx wakemeupx
Cajmel
5114 860f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialisekhipisek lisekhipisek
Cajmel
Cajmel
4155 9876
Reposted fromEtnigos Etnigos vialisekhipisek lisekhipisek
Cajmel
5593 211f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
6301 04b4 500
Cajmel

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca vialisekhipisek lisekhipisek
8307 3204 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialisekhipisek lisekhipisek
Cajmel
3542 af00 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialisekhipisek lisekhipisek
Cajmel
9120 90b7
Reposted fromkarahippie karahippie vialisekhipisek lisekhipisek
Cajmel
2956 9c44
Reposted fromheroes heroes vialisekhipisek lisekhipisek
Cajmel
Cajmel
6568 8492 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
0533 ef87
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialisekhipisek lisekhipisek
Cajmel
9557 d4dc
Reposted fromonlyman onlyman vialisekhipisek lisekhipisek
Cajmel
2939 4fa7 500
Reposted frommesoup mesoup vialisekhipisek lisekhipisek
4551 3cfa 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl